MONDAY

5.45pm Newbury Phoenix Centre RG14 7EB

7.40pm Thatcham Burdwood Centre RG19 4YA

8.30pm Thatcham Burdwood Centre RG19 4YA

TUESDAY

6.30pm Thatcham Frank Hutchings Hall RG18 4QH

8.20pm Cold Ash Acland Hall RG18 9JH

WEDNESDAY

6.30pm Thatcham Burdwood Centre RG19 4YA

8.20pm Bucklebury Memorial Hall RG7 6QH

THURSDAY

7.40pm Thathcam Moorside Centre RG19 4RE

8.30pm Thathcam Moorside Centre RG19 4RE

FRIDAY

6.00am Bucklebury Memorial Hall RG7 6QH

7.30pm Bucklebury Memorial Hall RG7 6QH